E-papier oparty na zjawisku elektroforezy

Papiery elektroforetyczne stanowią najliczniejszą grupę papierów dostępnych w sprzedaży (czy to jako część czytników e-booków czy w innych zastosowaniach)
Do grupy papierów elektroforetycznych zaliczamy

Co to jest Elektroforeza?

Elektroforezą nazywamy proces poruszania się cząstek koloidalnych poprzez nieruchomy ośrodek rozpraszający wywołany wpływem przyłożonego pola elektrycznego.

Podstawą zjawiska jest prawo Coulomba. Dzięki niemu wiemy, że przyłożone zewnętrznie pole elektryczne musi oddziaływać z ładunkiem powierzchniowym cząsteczek koloidalnych wprawiając je w ruch.

Ruch elektroforetyczny - schemat


Temu ruchowi przeciwstawiają się dwie siły. Pierwsza jest siła tarcia wywołana ruchem cząstki przez ośrodek rozpraszający a drugą elektroforetyczna siła hamująca. Powstaje ona w wyniku oddziaływania pola elektrycznego na warstwę dyfuzyjną ("rozmytą") jonów otaczających cząstkę. Warstwa dyfuzyjna ma ładunek przeciwny do ładunku powierzchniowego

Cząstki koloidalne różnią się od siebie ruchliwością elektroforetyczną, czyli prędkością przesuwania się. Wielkość ta jest w przybliżeniu wprost proporcjonalna do ładunku elektrycznego cząstki i odwrotnie proporcjonalny do jej rozmiaru. Na ruchliwość elektroforetyczną wpływa również kształt cząstki.

W kolejnych artykułach będziecie mogli znaleźć opisy kolejnych rodzajów papieru opartego na tym zjawisku. Na pierwszy ogień pójdzie E-Ink – najpopularniejszy papier elektroniczny świata.

Komentarze